top of page

Dangos Mynediad Gwartheg Posibl 

ruthin farmers market-0130.jpg

Ffurflen Gais Gwartheg Llaeth

Manylion personol

Manylion Mynediad  (1 Gwartheg fesul Ffurflen)

Uwchlwytho Ffeil
Uwchlwytho Ffeil
Uwchlwytho Ffeil

AMODAU MYNEDIAD

1. Ni dderbynnir mynediad heb daliad cywir.
2. Bydd pob anifail a werthir drwy'r cylch yn gymwys i gael ad-daliad o £10.
3. Mae pob anifail i gael ei glymu yn y gorlan.
4. Rhaid i bob anifail sy'n cael ei roi ar werth fod yn eiddo i'r gwerthwr bedwar mis cyn y dyddiad gwerthu.
5. Cyfyngir ceisiadau i aelodau cyflogedig llawn Potensial Gogledd Cymru.
(Tâl i aelodau newydd o £10)
6. DYDDIAD CAU 14eg IONAWR 2022.
7. Bydd Amodau Gwerthu Cenedlaethol yr Arwerthwyr yn berthnasol.
8. Rhaid digornio a sbaddu'r holl wartheg dros 3 mis oed.
9. Ni dderbynnir cynigion hwyr.
10. Bydd y pwyllgor yn cynnal archwiliad o'r cofnodion ar fore'r gwerthiant a bydd unrhyw anifail y bernir ei fod yn anffit yn cael ei symud o'r arwerthiant.
11. RHAID PRAWF TB AR BOB ANIFEILIAID
12. Cynhelir y Gwerthiant o dan Reoliadau COVID 19 ar adeg Gwerthu


 

bottom of page