top of page
FWYR4348_edited.jpg

ARWERTHIANNAU MOCH

Mae ein gwerthiant moch stôr a magu a gynhelir ar ddydd Gwener cyntaf pob mis wedi bod yn ychwanegiad poblogaidd i’n gwasanaethau gyda gwerthwyr a phrynwyr o bob rhan o Ogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr yn mynychu’n fisol.

 

Os oes gennych chi foch i'w gwerthu, mae croeso i chi gysylltu ag Elfor Morris ar 07867977705 i drafod y fasnach a'ch opsiynau

bottom of page