top of page
IMG_2214_edited.jpg

GWARTHEG BRIDIO A STOR

Mae pob dosbarth o werthiannau Gwartheg Stôr a Bridio yn digwydd bob dydd Iau. Yma gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth gwerthu a mynediad. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr Storfa a Stoc Bridio.

Amserlen Gwerthiant yr Hydref

10:00yb - Ŵyn Storio

10:30am -  Lloi

11:30yb - Troellog / Gwartheg Diddyfnu

12:00pm - Gwartheg Llaeth (dydd Iau diwethaf bob mis)

12:00pm - Gwartheg â Lloi Wrth Gefn bob pythefnos (Cadwch lygad)

12:30pm - Gwartheg Dros Dri Deg Mis Mis i ddilyn gyda Gwartheg Stôr

3:00pm - Mamogiaid magu

Bydd tymor y gwanwyn yn cael ei ddangos yma yn fuan

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr Stoc Prime 

Byddwch y cyntaf i glywed am ddigwyddiadau a cheisiadau sydd i ddod.

Diolch am danysgrifio!

bottom of page