top of page

Cerbydau

Yn ddiwarant sale of Horses.

Tâl Mynediad yw £10 (gan gynnwys TAW)

DSC_5576.jpg

Ffurflen Gais Gwartheg Llaeth

GWYBODAETH CYSWLLT

Are you VAT registered

MANYLION MYNEDIAD

Upload Photo
Upload Photo
Upload Photo
Upload Photo
Terms Vehices
CONDITIONS

 

 1.        The Sale will be in two parts:

             Class 1:  Limited to the first eighty entries received of working dogs over 1 year old.

Class 2:  Young dogs 12months and under.

Please Note: Sheep for all dogs / bitches in Class 2 will be placed in a pen and dogs / bitches will be able to show their capabilities in this way only.

 

  2.       The Entry Fee for Class 1 and 2 will be £24 inclusive of VAT (£15 returnable on selling only).

 

  3.       No entry will be accepted unless accompanied by the necessary fee.

 

  4.       Any entries not forward for the sale – Must be reported to the Auctioneers PRIOR TO SALE DAY

 

  5.       The Catalogue will be drawn from the first 80 entries. Priority will be given to dogs / bitches in Class 1.

             NO SUBSTITUTE ENTRIES WILL BE ALLOWED TO RUN.

 

  6.       The order of the sale will be in catalogue order, commencing at 10am sharp.

             First 3 dogs, if not sold, will have a second chance after no. 6, and dogs not coming forward

             on catalogue will be refused.

 

  7.       Each dog / bitch in Class 1 will be allowed 4 minutes to show his / her fetch and pen the sheep and show

             his / her prowess and then immediately offered for sale.

 

  8.       Each dog / bitch in Class 2 will be allowed 2 minutes to show his / her capabilities.

 

  9.       The sale shall be in guineas and the vendor paid in pounds.

 

10.       All dogs to be in sound condition for work and eye sight and safe with children.

 

11.       If any dog injures a sheep, the owner of such dog will be held responsible for such damage.

             The sheep will be inspected by the Committee.

 

12.       Sellers will state whether handled in Welsh or English.

 

13.       All dogs will be shown working on day of sale only, and no warranty is given that any dog will give equal

             performance for its new owner, and are sold on a non-returnable basis.

 

14.       Each and every lot must be paid for before removal from Sale field.

 

15.       Vendors must NOT hand over their dogs to purchasers without having prior authority from the organizers. 

             Failure to comply with this rule could result in non-payment of sale proceeds. The dog remains the property

             of the SELLER, until paid for in full by CASH (Or cheque by prior arrangements with the Auctioneers).

 

16.       DOGS SOLD PRIVATELY AFTER THE AUCTION MUST BE BOOKED THROUGH THE OFFICE  -

             FAILURE TO DO THIS WILL MEAN THAT VENDORS WILL BE BANNED FROM FUTURE SALES.

 

17.       The Auctioneers reserve the right to decide on the number of entries per vendor.

 

18.       If any questions arise, not provided for in the Conditions, the Committee has the power to decide such matters,

             and their decision is final.

 

19.       ALL VENDORS WITH PEDIGREE DOGS OR BITCHES MUST HAND REGISTRATION CERTIFICATES TO

             THE AUCTIONEERS AT TIME OF SALE.

 

20.       Stewards have the power to stop any dog / bitch that is not under control or gripping sheep, for humane reasons.

 

22.       All Dogs & Pups entered must be fit and in healthy condition, and must comply with the necessary vaccinations.

 

 

The information that you supply on this form will be used to organise the sale and produce the catalogue and will not be passed to third parties.

See our Privacy Notice for details at www.ruthinfarmers.co.uk/privacy-policy.

Hysbysiad preifatrwydd

Mae Ruthin Farmers Auction Company Limited yn Arwerthiant Da Byw wedi'i leoli yn Rhuthun, Sir Ddinbych. Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn esbonio sut y gallwn gasglu, defnyddio, prosesu, rhannu a storio gwybodaeth bersonol amdanoch chi a’r dewisiadau sydd ar gael i chi o ran y wybodaeth hon. Darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn ofalus i ddeall ein barn a’n harferion ynghylch eich gwybodaeth bersonol a sut y byddwn yn ei thrin.
Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch chi?
Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn masnachu gyda ni neu'n gofyn am ffurflen gais i un o'n gwerthiannau. Rydyn ni hefyd yn casglu gwybodaeth amdanoch chi os ydych chi'n cysylltu â ni dros y ffôn, cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan. Byddwn ond yn casglu’r wybodaeth sydd ei hangen arnom i gyflawni ein gwerthiant, megis enw, manylion cyswllt, rhif cofrestru TAW, unrhyw fanylion cofrestru perthnasol eraill a manylion yr eitemau i’w gwerthu.

Sut byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth amdanoch chi?
Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch i'ch galluogi i fasnachu yn y farchnad. Os ydych wedi rhoi eitemau mewn arwerthiant arbennig, byddwn yn cadw'ch enw a'ch cyfeiriad ar ffeil er mwyn anfon ffurflenni cais atoch ar gyfer gwerthiannau yn y dyfodol. Os ydych wedi prynu arwerthiant arbennig, byddwn yn anfon catalogau atoch ar gyfer gwerthiannau yn y dyfodol. Yn y ddau achos byddwn yn dileu eich manylion ar ôl 3 blynedd o'r gwerthiant diwethaf y gwnaethoch gymryd rhan ynddo.
Os ydych wedi cydsynio i ni wneud hynny, byddwn hefyd yn cysylltu â chi trwy ddulliau electronig i roi gwybod i chi am wybodaeth am werthiannau a marchnad sydd ar ddod. Gallwch dynnu caniatâd yn ôl unrhyw bryd.
Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw gwmni arall.

Marchnata
Hoffem eich hysbysu am amodau gwerthu a masnachu'r farchnad a allai fod o ddiddordeb i chi. Os ydych wedi cydsynio i dderbyn marchnata, gallwch optio allan yn ddiweddarach. Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, Textlocal, i ddosbarthu ein negeseuon testun. Gellir gweld eu hysbysiad preifatrwydd yn www.textlocal.com/legal/gdpr. Rydym yn defnyddio darparwr arall, Wufoo, ar gyfer ein ffurflenni mynediad ar-lein a gellir gweld eu hysbysiad preifatrwydd yn www.wufoo.com; rydym hefyd yn defnyddio darparwr rhestr bostio, www.mailchimp.com/legal/privacy ar gyfer marchnata e-bost.

Mynediad at eich gwybodaeth a chywiro
Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os hoffech gopi o rywfaint o’ch gwybodaeth bersonol neu’r cyfan ohono, cysylltwch â ni (gweler Sut i gysylltu â ni, isod). Rydym am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfredol. Gallwch ofyn i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth y credwch ei bod yn anghywir.

Rhannu eich gwybodaeth
Os ydych yn dal cyfrif gyda ni efallai y byddwn yn defnyddio asiantaeth gwirio credyd i gael gwybodaeth ariannol amdanoch. Hefyd, os oes angen defnyddio gwasanaethau cwmni casglu dyledion byddwn yn rhannu eich manylion gyda nhw i'w galluogi i gyflawni eu gwaith. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth gyda thrydydd partïon eraill ond weithiau efallai y bydd rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i drosglwyddo eich manylion, er enghraifft i asiantaeth gorfodi’r gyfraith neu reoleiddiwr, neu gyda chwmnïau a sefydliadau at ddibenion diogelu rhag twyll a lleihau risg credyd.

Gwefannau Eraill
Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefan Cwmni Ocsiwn Ffermwyr Cyfyngedig Rhuthun yn unig felly pan fyddwch yn cysylltu â gwefannau eraill dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd eu hunain.

Newidiadau i'n polisi preifatrwydd
Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y wefan hon. Adolygwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 23 Mai 2018.

Sut i gysylltu â ni
Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd neu wybodaeth sydd gennym amdanoch:
Drwy e-bost yn rfa@ruthinfarmers.co.uk
Neu ysgrifennwch atom yn: Ruthin Farmers Auction Company Ltd, Parc Glasdir, Ffordd Dinbych, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1PB

bottom of page