top of page

GWERTHIANT MOCH
ADRODDIADAU

Yma gallwch weld adroddiadau gwerthiant Moch diweddar a'r archif o adroddiadau gwerthu yn y gorffennol.

Adroddiad Gwerthiant Moch yn y Siop - Dydd Gwener 5 Awst 2022

Moch Stôr - Arwerthwr Elfor Morris 07867 977705

175 ymlaen heddiw gyda lot o ddiddyfnwyr. 
Gorau o'r rhain hyd at £34 ar gyfer sypiau o Giltiau gyda 
sypiau o Baeddod yn anoddach i'w gosod £10 - £18 yn gyffredinol. 
Hychod Anffrwyth o £50 i £100 ychydig yn well nag yn ddiweddar.

bottom of page